Debinding & sintering

Šta je odvezivanje i sinterovanje:

Vakuumsko uklanjanje vezivanja i sinterovanje je proces koji je potreban za mnoge dijelove i primjene, uključujući metalne dijelove u prahu i MIM komponente, 3D metalnu štampu i primjene u obliku perlica poput abraziva.Proces debind i sinter savladava složene proizvodne zahtjeve.

Veziva se generalno koriste u svim ovim aplikacijama za stvaranje prethodno zagrejanih delova.Dijelovi se zatim zagrijavaju na temperaturu isparavanja vezivnog sredstva i drže na ovom nivou sve dok se kompletno otplinjavanje vezivnog sredstva ne završi.

Kontrola segmenta debindinga se obezbeđuje primenom odgovarajućeg parcijalnog pritiska gasa koji je iznad temperature pritiska pare ostalih elemenata u materijalu legure.Parcijalni pritisak je normalno između 1 i 10 Torr.

Temperatura se povećava do temperature sinterovanja osnovne legure i održava kako bi se osigurala difuzija čvrstog dijela.Peć i dijelovi se zatim hlade.Brzine hlađenja mogu se kontrolisati kako bi se zadovoljile zahtjeve za tvrdoćom i gustinom materijala.

Predložene peći za odvezivanje i sinterovanje


Vrijeme objave: Jun-01-2022